Trích:

- AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàn toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.

- Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.

- AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.

- Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.[MF] AkamPro v2.8.1 - Chương trình tự động chuột và phím!!! - [hoan vu]
Hướng dẫn:
Tạo mới script: Hệ Thống ~> Tạo kịch bản.
Mở kịch bản: Hệ Thống ~> Mở kịch bản.
Lưu kịch bản: Hệ Thống ~> Lưu kịch bản.
Tên kịch bản: Là tên của kịch bạn bạn muốn đặt cho kịch bản này, đặt tên dẽ nhớ.
Lập lại: Khi thực thi kịch bản bạn muốn kịch bản lập lại hay không, và lập lại bao nhiêu lần, hay tích vào
Không giới hạn.
Chọn vị trí chuột: tọa độ x,y của con chuột, bạn có thể lấy tọa độ theo ý mình thì hãy chọn vào nút
Định vị nó sẽ giúp bạn định vị con chuột tốt hơn.
Kích chuột: Hỗ trợ các sự kiện chuột thường dùng, chọn
Kích chuột trái.
Bấm phím: Bạn muốn bấm phím gì thì chọn vào hộp thoại hay gõ vào, sau đó bạn muốn bấm thêm các phím
Ctrl, Shift, Alt thì hãy chọn vào, nếu bạn muốn bấm nguyên 1 chuỗi ký tự thì hãy gõ vào hộp thoại. Bạn muốn làm lại từ đầu thì hãy chọn vào nút Làm lại.
Thêm: khi bạn đã chọn 1 vị trí chuột, sự kiện chuột và bấm phím xong rồi thì hãy bấm nút
Thêm.
Sửa: Nếu bạn muốn sửa 1 dòng lệnh nào đó thì bạn hãy chọn dòng lệnh đó, sau đó bạn sửa lại và cuối cùng bạn chọn vào nút
Sửa.
Xóa: Bạn muốn xóa 1 dòng lệnh bạn hãy chọn một dòng lệnh sau đó bấm vào nút
Xóa.
Lên: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh nào đó lên phía trên dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn nó và sau đó bạn bấm vào nút
Lên.
Xuống: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh xuống phía dưới của một dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn vào nó và sau đó bạn hãy bấm nút
Xuống.
Chạy: Sau khi bạn tạo kịch bản đâu vào đó rồi hãy chọn nút
Chạy để thục thi kịch bản.
Dừng: Khi kịch bản đang thực thi bạn muốn dừng nó lại thì hãy chọn vào nút
Dừng.
Thoát: Bấm vào nút
Thoát để thoát khỏi chương trình.
Hướng dẫn cài đặt:
Trích:

Chạy ProAkam2.8.1 setup, copy ProAKAM5.exe và AKAM.ini vào thư mục cài đặt (mặc định C:\Program Files\ProAKAM). Trong thư mục cài đặt, mở ProAKAM5.exe để sử dụng.


Link download:
Code:

http://www.mediafire.com/?auz5yeyo7b1zkrc
(Lấy từ nguồn diendan.zing.vn)

Bổ sung:
Websites Scan Virus Online
Trích:

VirusTotal là một dịch vụ miễn phí phân tích các tập tin đáng ngờ và tạo điều kiện cho việc phát hiện nhanh chóng của virus, worms, trojans, và tất cả các loại phần mềm độc hại.


Trích:

Up file và Scan, web sẽ cho ra kết quả tập tin đó tỉ lệ phát hiện virus.


Các bài viết tương tự: