P/s : Dùng cho bạn nào đi Keylock
Link : http://www.ziddu.com/download/202274...rEdit.rar.html
Bấm vào bảng Welcome chọn OK để sử dụng.Chọn file EXE muốn đôi thành >>. Chọn đuôi muốn đôi thành >> Spfoo là oke Tận hưởng thành quả.
Hành lạc các chị em nào


Phần mềm chuyển đổi đuôi EXE sang tất cả các đuôi - [hoan vu]

Các bài viết tương tự: