Chắc các bạn đã biết trend là 1 chương trìng diệt virus sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Vậy hum nay mình sẽ Share link cho ae down về máy xài
Link:http://www.trendmicro.net.vn
Key nè PDMZ-0012-1190-2028-4830
Em mới mua máy đc tăng key này.(một key dùng đc nhiều làn nên thoải mái đi)

Các bài viết tương tự: