Hiện nay mình thấy trên cộng đồng mạng đồn nhau cái Trình duyệt này
http://www.corom.vn/
Cờ Rôm+ Nhìn chung thì khá giống Google Chrome và có thêm phần tự tìm đường download!
Quảng cáo nhanh gấp 8 lần nhưng thực ra mình thấy có hơn 1- 2 lần gì đó....
Chưa biết có ảnh hưởng gì lâu dài ko! MỜi Các Bác Test rồi cho biết ý kiến về đứa này

Các bài viết tương tự: