Hướng dẫn đăng kí 100% thành công:

1. Đầu tiên các bạn vào file host theo đường dẫn
C:/WINDOWS/system32/drivers/etc (hoặc vào start --> run --> copy dòng C:/WINDOWS/system32/drivers/etc vào và enter) và thêm 2 dòng sau vào.

127.0.0.1 www.cfos.de
127.0.0.1 cfos.de

Sau đó lưu lại. Nếu không lưu được có thể tham khảo trên mạng.

Giải nén file cFosspeed và chạy file cfosspeed-v500.exe
Trong lúc cài đặt nó sẽ báo thiếu driver nhưng các bạn cứ bỏ qua và cài tiếp.

Chạy file hfs.exe và kéo, thả blacklist.txt vào. Đừng vội thoát ra.
Mở file key nh?n next sau đó nhập mật khẩu vào và next tiếp thôi.

cài đè bản 9.04 vào,trong lúc cái cứ cho cài driver .Bây giờ hãy hưởng thụ thành quả

[cách sử dụng bản quyền cfosspeed 9.04 - [hoan vu]

Link down :http://www.mediafire.com/download/vq...peed_crack.rar

Các bài viết tương tự: