Phần Mềm Netop School 6.0 full crack
Quản Lý Phòng Máy
Phần Mềm Netop School 6.0
Đối Tượng Sử Dụng:


Giáo Viên Tin Học.
Phụ Huynh.
Phần Mềm Netop School 6.0 full crack - [hoan vu]
Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan
Phần Mềm Netop School 6.0 full crack - [hoan vu]
Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan
Phần Mềm Netop School 6.0 full crack - [hoan vu]
Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan

Link
http://violet.vn/phubentkh/entry/sho...cat_id/7246811
Hướng Dẫn Cài Đặt


Tải Về => Cài Đặt : Giải Nén ra sẻ có 4 file: 1 File Hướng Dẫn Tiếng Việt + 1 File Tạo Key + 1 File Cài Đặt Máy Chủ + 1 File Cài Đặt Máy Học Sinh

Bước cài đặt khác với trong hướng dẫn tý nhé – Ở Bước “Register your NetOp License On-line” bạn chọn dòng thứ 3 nhé: “No, I do not want to register my netop license now”
Còn số serial thì cứ chạy file key để lấy.
Lưu Ý: Để quá trình cài đặt tốt không sinh lỗi, bạn nên làm trước các bước sau:
Đổi Tên Máy Tính “Computer Name” các máy lại cho hệ thống.
Tất cả các máy trong cài netop nên cùng 1 “Work Group” có thể tạo mới vídụ: PHONGMAYA.
Thiết Lập IP Tĩnh cho tất cả các máy hoặc chỉ máy chủ thui cũng được.

Các bài viết tương tự: