Kiểm tra tốc độ đánh máy Tiếng Việt , gõ 10 ngón tiếng việt của bạn là bao nhiêu từ / phút ? Bạn có thường phải đánh máy các văn bản , bản có sử dụng gõ tiếng việt 10 ngón, Bạn có muốn biết tốc đỗ gõ tiếng việt của mình là bao nhiêu từ / phút . Hôm nay mình tình cờ tìm được trang web có thể kiểm tra tốc độ đánh máy tiếng việt rất hay và xin chia sẻ với mọi người để cùng kiểm tra thử nhé.

Kiểm tra tốc độ đánh máy gõ văn bản 10 ngón tiếng việt của ban nào - [hoan vu]
Kiểm tra tốc độ đánh máy Tiếng Việt , gõ 10 ngón tiếng việt của bạn là bao nhiêu từ / phút ?


Mọi người vào đây để kiểm tra nhé : Kiểm tra tốc độ đánh máy tiếng việt


Không coppy được cái Code ... nên thôi vậy ^^!
Các bác khoe thành tích của mình đây nhá.
Khi đánh xong, các bạn kéo tận xuống dưới:
Kiểm tra tốc độ đánh máy gõ văn bản 10 ngón tiếng việt của ban nào - [hoan vu] Kiểm tra tốc độ đánh máy gõ văn bản 10 ngón tiếng việt của ban nào - [hoan vu]
Và đây ^^!
Đây là kết quả sau khi kiểm tra tốc độ đánh máy tiếng việt gõ 10 ngóncủa mình .


Các bài viết tương tự: